🤔 Wat is dit? Die 16de Oktober is Wêreld Voedsel Dag. Dit is ‘n jaarlikse inisiatief ingerig deur die Voedsel en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FOA). Hierdie aksie word in 150 lande gevier en poog om aandag te vestig op meer volhoubare landboupraktyke, sowel as die impak van voedseltekort in agtergeblewe gemeenskappe. Lees meer hieroor by:http://www.fao.org/world-food-day

🤷‍ Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik om in ag te neem dat wanneer ons as Christene praat oor voedsel, ons ook bewus moet wees van armoede en toegang tot mense se basiese behoeftes. Volgens die FOA is daar meer as 2 biljoen mense wêreldwyd wat nie toegang het tot genoegsame, veilige en voedsame kos nie. Ons moet mekaar herinner dat ons Christus se hande en voete is en die potensiaal het om ‘n reuse positiewe impak in ons gemeenskappe te kan hê!

🙋️‍Wat kan ek doen? Ons leefstylkeuses het reeds die potensiaal om ‘n verskil te maak. Ons as verbruikers besef nie die invloed wat ons kan hê op maatskappye en hul praktyke nie. Kyk byvoorbeeld na die gesamentlike beweging om plastiekstrooitjies te verban. Nie net kan elkeen ‘n bydrae lewer deur hoe ons optree by die werk of kerk nie, maar veral deur wat ons kies om te koop of te eet. As mede-burgers hier op Aarde moet ons besef dat daar net genoeg gaan wees vir almal as ons drasties die manier van hoe ons lewe en wat ons verbruik, gaan verander.

Geseënde Wêreld Voedsel Dag!