Dit is Adventtyd. ‘n Tyd gevul met verwagting en afwagting. Ons wag op God wat kom. Ons wag vir die Skepper om ‘n skepsel te word. Ons wag vir God om op te daag in ‘n mens se lyf. Ons wag vir die Godmens. Dié mens wat kom getuig en wys dat God in dit wat God skep, teenwoordig is. Ons wag vir die mens, Jesus van Nasaret, wat ook die Christus is. Elke Adventtyd opnuut, totdat ons ophou om onsself en die res van die skepping los van God te dink. Totdat ons leef vanuit ons enigste en ware waarheid: God en God se skepping is onskeibaar een.

Verwagting en afwagting vra afsondering. Net soos ‘n verwagtende vrou haar dikwels afsonder om haarself in te stel en gereed te maak vir die geboorte van die nuwe lewe wat in haar opgedaag het.

Afsondering is soos ‘n baarmoeder. Dit skep ruimte vir nuwe geboorte. Dit is ‘n ruimte waarin goed en aandagtig geluister word – na die koms van God, wat ek glo ook die stem van die skepping is.  Die stem van die skepping word uitgedoof wanneer ons omring word deur mense met hul klanke en opinies. In die stilte van afsondering vas ons van mensgemaakte klank en ontwikkel ons ‘n oor en oog vir die stem van die skepping wat in die eerste plek nie taal en baie woorde gebruik om te praat nie. Dit is oor hierdie styl van God se openbaring wat die eerste deel van Psalm 19 gaan. Die skepping se stem, sê dié Psalm, lê anderkant klank en woorde. Dit is “sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar” (v 4, 1983 vertaling). Daarom is stilte en afsondering voorwaardes vir die hoor van hierdie stem.

Thomas Merton (1915 – 1968) was iemand wat die waarde van afgsondering verstaan het vir die kweek van ‘n ingesteldheid van verwagting. In sy afsondering in die natuur van die gronde van die Getsemanie-klooster in Kentucky, Amerika, het hy die stem van God in die stilte leer hoor. Die stem van die natuur het diep geestelike waarhede aan hom bekend gemaak – soos byvoorbeeld die volgende:

‘n Boom gee uitdrukking aan die heerlikheid van God deur ‘n boom te wees. Want deur dit te wees wat God dit bedoel om te wees, is dit gehoorsaam aan God. Dit onderwerp, om so te  sê, sigself aan God se kreatiewe liefde. Dan is dit ‘n uitdrukking van ‘n idee wat in God is en wat nie onderskei kan word van God se essensie nie, daarom boots ‘n boom vir God na deur ‘n boom te wees.

Hoe meer ‘n boom boom is, hoe meer is dit ook soos God. As dit probeer om iets anders te wees as wat dit bedoel is om te wees, sal dit minder as God wees en sal dit ook minder eer  aan God gee …

Hierdie spesifieke boom sal eer aan God gee deur sy wortels in die aarde uit te sprei en deur sy takke in die lug en lig uit te stoot op ‘n manier wat geen ander boom dit voor of na hom ooit sal doen nie.

Daarom gee elke spesifieke iets wat bestaan, in sy eie individualiteit, in sy konkrete natuur en bestaan, met al sy karaktereienskappe en privaat kwaliteite en sy eie onaantasbare identiteit, eer aan God deur presies dit te wees wat God dit bedoel om te wees hier en nou, in die omstandighede wat God beskik deur God se Liefde en God se oneindige Kuns.

(David Botha se direkte vertaling uit New Seeds of Contemplation 1961, p 29-30).

Voorstel:

 • Doen moeite met afsondering hierdie Adventtyd. Soek ‘n plek van stilte. Maak ruim tyd. Moenie jaag nie.
 • Kry vir jou ‘n boom as jou plek en metgesel van afsondering. Enige boom kan werk – klein of groot.
 • Verwag dat God jou in die teenwoordigheid en lewe van dié boom gaan ontmoet.
 • Lees Thomas Merton se woorde, totdat jy aanvoel dat dit wat hy sê ook van toepassing is op “jou” metgeselboom.
 • Laat “jou” boom dan met jou praat. Gebruik die volgende vrae as begeleiding.
  • Wat val jou op van jou boom?
  • Wat is uniek aan jou boom?
  • Watter merktekens van die lewe dra jou boom?
  • Wat dink jy wil hierdie spesifieke boom vir jou sê?
  • Watter boodskap dra die lewe van hierdie boom?
  • Hoe of waarin ervaar jy die teenwoordigheid van Jesus Christus in die boom?
 • Hoe help hierdie boom jou om presies dit te wees wat God jou bedoel om te wees hier en nou, in die omstandighede wat God beskik deur God se Liefde en God se oneindige Kuns?
 • Wat wil jy met jou saamneem op jou reis verder?

‘n Baie geseënde Advent en Kersfees vir jou en jou omgewing.

 

david p botha

dpbotha2@gmail.com