Stephen Pedro, bestuurder van Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis, laat weet: “Verlede week op Dinsdag 1 Desember, het van ons predikante in sinodale diens (PSD’s) via ‘n ZOOM-vergadering uitgereik na ons kerkleiers in twee van ons VGK-ringe in die Oos-Kaap, naamlik dié van Port Elizabeth en Uitenhage, wat swaar getref word deur die hernude verspreiding en gevolge van die COVID-19-virus.”

Hy verduidelik: “Die doel was om hulle te verseker van ons solidariteit met hulle in hierdie tyd van hoë getalle mense wat gehospitaliseer word en sterftes as gevolg van die COVID-pandemie. Ons wou ook vasstel hoe die verergerende situasie die predikante, lidmate en gemeentes asook hul gemeenskappe impakteer.

“Die gemeenskaplike terugvoering was dat dit glad nie goed gaan op grondvlak nie; dis erger as wat mediaberigte te kenne gee, en dat hulle alle ondersteuning moontlik nodig het. Hulle het veral versoek dat daar voorbidding gedoen moet word vir die situasie en as dit kan, dat die kerkleierskap selfs ‘n dag van gebed moet uitroep.

Hy gaan voort: “Om alles te kroon, word gemeentes boonop gekonfronteer met kriminele elemente, soos inbrake en vandalisme by hul kerkgeboue. En boonop het hulle ook te kampe met onsimpatieke versekeringsmaatskappye.

“Heelwat gemeentes het besluit om in die lig van die nuwe realiteit weer hul samekomste op Sondae en deur die week stop te sit en net voort te gaan met begrafnisse, en dan slegs by die kerk met strenger COVID-19-protokolle en maatreëls in plek.

“As PSD’s doen ons ‘n beroep op al ons lidmate en gemeentes om te leef met ‘n ingesteldheid dat ons almal COVID-positief is, want as die ligaam van Christus beteken dit dat as een lid ly, ly die hele liggaam. Laat ons elkeen die verantwoordelikheid neem om selfsorg te beoefen en sorg te dra vir mekaar deur sover moontlik binnenshuis te bly. As ons móét uitgaan, laat ons dan te alle tye maskers dra, sosiale afstand van ten minste 1.5 m handhaaf (wanneer ons in geboue bymekaar kom) en ons hande so dikwels moontlik saniteer, en waar daar toegang tot water is, veral ons hande gereeld met seep onder lopende water was.”

Kontak Stephen by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.