DIE KERKE IN SUID-AFRIKA, COVID-19 EN DIE TOEKOMS is ‘n elektroniese “praktiese werkboek” waarin gemeentes gehelp word om te besin oor kerkwees en die bediening in die voortgang en nadraai van die ontwrigting wat die pandemie veroorsaak het.

Rondom ses aktuele temas wat oor ses weke behandel kan word, bied die werkboek RIGLYNE vir groepsgespreksgeleenthede,  PREEKSKETSE en ‘n LEIERSGIDS vir gebruik in gemeentes. Daar is ook skakels na stimulerende VIDEOS oor die onderskeie temas. Die ses temas is: Die kerke, verlede en hede; Die moontlike, waarskynlike en verkieslike toekoms; Kerkkrimping en missionale kerkwees; Eenheid en versoening; Die kerk in die platteland, te midde ook van Covid-19; Covid-19 en die toekoms.  Die werkboek spruit uit ‘n meer omvattende navorsingsprojek deur ‘n studiegroep van Suid Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika onder leiding van Prof Hoffie Hofmeyr.

Die elektroniese “praktiese werkboek” word GRATIS beskikbaar gestel en kan afgelaai word by https://clf.co.za/resource-toolkit/

Alternatiewelik – vanaf CLF se tuisblad (www.clf.co.za) gaan na “Resources” en kliek op “Toolkits for ministry”.

Vir enige navrae, kontak Prof Hoffie Hofmeyr by 082 452 7778 of per e-pos by linhof@mweb.co.za.

Klik HIER om dit direk af te laai:

Die Kerke in Suid-Afrika COVID-19 en die Toekoms_Praktiese werkboek

The Churches in South Africa COVID-19 and the Future_Practical manual