Beste vriende in Christus

Indien u nog nie geregistreer het nie, word u vriendelik uitgenooi om deel te wees van die virtuele gesprek op Vrydag 5 Februarie 2021 van 10:00-12:00. Die geleentheid sal op die Zoom-platform plaasvind en is ‘n inisiatief van Getuienisaksie, Wes-Kaap en die Ruvuma Netwerk. Almal wat belangstel is welkom om deel te neem.

Die organiseerders het ‘n behoefte geïdentifiseer om geleentheid te skep om by verskillende rolspelers te hoor oor die volgende:

  • Hoe gemeentes hulle diens (sending) in die wêreld sien,
  • Hoe ‘n vennootskap se diens aan Mosambiek sou lyk, en
  • Hoe genoeg energie gegenereer kan word om Noord-Oos Mosambiek sinvol te kan bedien.

Indien u nog nie geregistreer het nie, maar wel belangstel om deel te wees van die geleentheid registreer asseblief gratis voor 8:00 Vrydag 5 Februarie 2021 by die Webblad (https://www.ruvuma.org/registrasie-2021-virtuele-gesprek) waarna die Zoom koppel aan u gestuur sal word.

Die program verloop soos volg:

09:45-10:00 Deelnemers kan begin inskakel
10:00-10:15 Wandel in die Woord – Herman van der Merwe
10:15-11:00 Bespreking van Onderwerp 1: Hoe gemeentes hulle diens (sending) in die wêreld sien. (Herman van der Merwe en Kobus Odendaal as gesprek-ankers)
11:00-11:45 Bespreking van Onderwerp 2+3: Hoe ‘n vennootskap se diens aan Mosambiek sou lyk en Hoe genoeg energie gegenereer kan word om Noord-Oos Mosambiek sinvol te kan bedien. (Nick Olivier en Danie Murray as gesprek ankers)
11:45-12:00 Samevatting en afsluiting – Danie Murray

Ons sien uit om u deel te hê van die geleentheid en waardeer u tyd.

Organiseerders van die Luister Geleentheid:
Herman van der Merwe
Danie Murray
Kobus Odendaal
Nick Olivier