David Botha

 

Hiermee wens ons vir David Botha, emeritus VGK-predikant en Getuienisaksie se Eko-korrespondent van die afgelope jare, hartlik geluk met die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring 2021.

David het dit gekry ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel binne die konteks van die ekumeniese kerk in Suid-Afrika.

Elke artikel wat hy vir ons as VrydagNuus-bydrae gelewer het, is gekenmerk deur weldeurdagte, relevante ekologie-temas wat hy versterk het met die jongste legitieme internasionale navorsing. Sy onderwerpe is ook telkens gekoppel aan die seisoen van die tyd waarin ons dan sou wees, byvoorbeeld toepaslike bydraes met Kersfees, Paasfees, of nasionale – of internasionale bewusmakingsdae.

Hiermee het sy eko-bydraes oor die jare talle lesers gemotiveer om ’n eko-vriendelike lewenstyl te kweek en daadwerklik by te dra tot die vermindering van ons koolstofvoetspore en veral ten opsigte van die herwinning van afvalprodukte.

David het in sy loopbaan as predikant ook besondere ekologies-vriendelike bydraes tot die gemeenskappe gelewer waarin hy gewerk het. Hy het hierin ’n deurslaggewende rol gespeel om mense van alle oudersomsgroepe van die belangrikheid van natuurbewaring bewus te maak.

Sy merkwaardigste bydrae was as lid op die Raad van Direkteure van SAFCEI (Southern African Faith Communities’ Environment Institute: https://safcei.org/) van 2014 tot 2018. In hierdie tyd is die bekende hofsaak van SAFCEI teen die regering oor die oprigting van kernkragsentrales deur Rusland in Suid-Afrika, gewen – ‘n enorme oorwinning.

Sedert 2015 is David en sy vrou, Estelle, besig om aan die voet van Ontongskop by Tulbagweg ‘n tuin (eco-sanctuary) te ontwikkel “waar alle vorme van lewe wat opdaag, welkom is en waar mense wat moeg en seer is heelheid kan soek en hopenlik vind.”

Baie geluk met hierdie welverdiende toekenning, David.

Kontak David Botha by dpbotha2@gmail.com vir meer inligting.