Volgende week vind die jaarlikse Aardedag plaas op Donderdag 22 April. Aardedag is ‘n beweging wat al vir meer as 50 jaar bestaan; die eerste Aardedag is al in 1970 gevier.

Aardedag se missie is om diversiteit, opvoeding en ‘n wêreldwye omgewingsbeweging te aktiveer. Tans is dit die grootste omgewingsbeweging wat met meer as 75,000 vennote saamwerk in meer as 190 lande om aksies te dryf wat ‘n positiewe impak op ons planeet het.

Elkeen speel ‘n rol in die omgewingskrisis. Daarom is dit belangrik vir ons as geloofsgemeenskappe om ‘n positiewe rol te speel in die opleiding en bewusmaking daarvan vir ons naaste. As Christene sluit ons naaste egter ook meer in as net ons menslike bure. God verklaar in Genesis die hele skepping as goed. Boonop gee die Here ons die opdrag om verantwoordelik op te tree en nie ons mag te misbruik as mense nie. Tog sou ons onsself kon afvra of ons werklik leef asof die Aarde goed is.

Ter viering van Aardedag deel die Groenspan vanjaar oordenkings oor watter impak ons aksies op plante, diere en die res van die skepping het. Hierdie gedagtes is baie prakties en wil elkeen van ons uitdaag om op 22 April bietjie na te dink oor ons verhouding met die skepping op ‘n prettige manier.

(Klik op die skakels vir pragtige plakkate met inligting.)

1) Hoe tree ons op teenoor plante?

2) Hoe tree ons op teenoor diere?

3) Hoe beïnvloed dit wat ons eet die skepping?

 

Die EKO-pakkie:

Ons deel ook weer oordenkings oor Bybeltekste, Bybelstudie-idees en liturgiese voorstelle vir leiers in gemeentes wat graag ander wil help nadink oor ons verhouding met die skepping vanuit ‘n Bybelse perspektief. Dis egter nie ‘hoog’ en teologiese nie, en daarom wil ons graag elkeen uitnooi om hierdie Aardedag na te dink oor ons verhouding met God se goeie skepping.