Ons boerderymetodes van die verlede het die aarde se landbougrond ernstig beskadig. Ons ploeg-gewoontes, kunsmis-toediening en gifbespuiting het die grond se natuurlike lewe vernietig.

Die boerderygemeenskap het dit self agtergekom en dinge begin anders doen. Hulle noem dit “regenerative agriculture”: boerderypraktyke wat in diens staan van die wedergeboorte van alle landbougrond. Die klem skuif na die versorging van die grond. Die ondersteuning en herstel van die natuurlike prosesse wat gesonde grond verseker, want gesonde grond gee goeie en gesonde kos en maak ‘n reuse-bydrae tot die bekamping van aardverwarming.

Kyk gerus na hierdie dokumentêr en raak opgewonde hoopvol: https://kissthegroundmovie.com/

Die mens se versamelnaam is Adam. Adam beteken “die een wat van grond gemaak is”. Ons kom van die grond, dit onderhou ons en as ons sterf, word ons self weer grond.

Die afgelope 250 jaar het die mens vervreemd geraak van die grond. Die herstel van hierdie verhouding is noodsaaklik deel van ons eie voortgaande wedergeboorte.

Hoe gaan dit met jou verhouding met grond?

  • Hoe naby/ver leef jy aan grond?     (Baie naby) 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  (Geen kontak)
  • Loop jy nog ooit kaalvoet op kaal, ongeplaveide grond?
  • Wanneer laas het jy grond met jou kaal hande hanteer?
  • Ken jy die vreugde van die versorging van grond, plant en oes?

 

Ps 104:30: Stuur U u asem, word hulle geskape.
U gee die oppervlak van die grond (adamah’) ‘n nuwe voorkoms. (2020 vertaling)

 

Love all God’s creation, the whole and every grain of sand in it … If you love everything, you will perceive the divine mystery in things. When you are left alone, pray. Love to throw yourself on the earth and kiss it. Kiss the earth and love it with an unceasing, consuming love. (Fyodor Dostoevsky: The brothers Karamazov)

Hoe lyk dit met jou/julle eie groentetuin – as jul gebed vir ‘n gesonde aarde?

 

david p botha