As predikant het ek die groot voorreg om deel te kan wees van taakspanne wat die kerk laat help dink oor die samelewing en toekoms.

Volgens my is een van die belangrikste taakspanne, die Groenspan. Ek het die groot voorreg om deel te kan wees van hierdie taakspan, maar om ook saam te dink oor hoe ons moontlik meer ‘groen’ kan leef.

In alle eerlikheid –  dit is nie so ‘n maklike taak nie; dit is werklik ‘n kopskuif wat mens moet maak en nie so ‘n eenvoudige een nie. Natuurlik is dit makliker om net die plastiekrevolusie te ondersteun, want alles is reeds daar en tot ons beskikking. So hoe begin ‘n mens? Waar begin ‘n mens?

Hierdie is, in alle eerlikheid, nie ‘n berig wat antwoorde bied nie, maar ek hoop dat deur al die vrae, iemand geprikkel sal word om saam met ons te dink en saam met ons verdere vrae te vra, sodat ons dalk by ‘n oplossing kan uitkom.

So ‘n rukkie gelede ry ek oor Sir Lowry’s-pas en tot my skok sien mens net besoedeling op besoedeling. Gewoonlik is dit een van die mooiste gesigte om te sien – mens kan soms so ver as die Kaap sien (beslis die agterkant van Tafelberg). Maar hierdie dag kon mens amper nie eers Somerset-Wes sien nie!

Ek het tot my ontsteltenis besef dat Kaapstad baie vinnig besig is om soos Johannesburg te raak, maar die ergste van alles: ek weet nie wat om daaromtrent te doen nie. Hoe blaas jy as mens die ‘Kaapse Dokter’ terug in die lug sodat die besoedeling weggewaai kan word? Is daar ooit iets wat ons as mens aangaande lugbesoedeling kan doen? Wat doen ons nou regtig om minder te besoedel?

Natuurlik is daar publieke vervoer en fabrieke kan meer groen te werk gaan, maar is dit werklik genoeg? Hoe gaan ek, alleen, iets kan verander?

Die wete dat hierdie klomp vrae miskien geen antwoorde het nie, het my baie vinnig baie mismoedig laat voel. Maar aangesien daar reeds soveel negatiwiteit in die wêreld is, kon ek nie toelaat dat hierdie feite my onderkry nie. So, in plaas daarvan om die negatiewe verder te gaan soek – en toe te laat dat dit my onder kry – het ek besef dat daar soveel wonderlike platvorms is wat ons kan gebruik om saam te soek na oplossings en saam verder te dink oor die gevolge van lugbesoedeling en ander omgewingskwessies.

Dis juis ook wat ons by die Groenspan wil doen – om mense te bemoedig en op ‘n praktiese manier hande te vat en mekaar te ondersteun.

Dis laf om te dink dat een mens die groot sisteme wat besoedeling veroorsaak tot ‘n einde kan bring, maar as elkeen net klein begin en elkeen begin saamstaan met ander groepe, kan ons soveel meer vermag!

So al moedig hierdie berig net ‘n klein groepie mense aan om klein te begin, maak ons dalk een van die dae ‘n groot verskil.

Dink, droom, doen GROEN!

Hanli Grové
hanli.groenewald@gmail.com