V.l.n.r.: dr Braam Hanekom (Publieke Getuienis), ds Godfrey Baartman (HUB), ds Lucas Plaatjie (senior administratiewe beampte), dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika), me Carin Brink (Arbeidsbediening) en ds Stephen Pedro (Gemeentegetuienis)

 

“Die afgelope week het twee belangrike vergaderinge, waarvan Getuienisaksie deel was, plaasgevind”, sê ds Stephen Pedro, bestuurder van Getuienisaksie.

Die taakspanbestuurders van Getuienisaksie het hul weeklikse vergadering by ons VGKSA Sinodale Sentrum in Belhar gehad waar die HUB, ds Godfrey Baartman en die senior administratiewe beampte, ds Lucas Plaatjie, ook by die vergadering aangesluit het.

Tydens hierdie vergadering kon die taakspanbestuurders, dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika), me Carin Brink (Arbeidsbediening), dr Braam Hanekom (Publieke Getuienis) en ds Stephen Pedro (Gemeentegetuienis) met hulle deel wat hul verskillende bedieninge tans met en namens ons gemeentes doen.

Dit was ook ‘n geleentheid om dr Daniël de Wet, wat onlangs as die Predikant in Sinodale Diens (PSD) vir Ekumeniese Vennootskappe in Afrika aangestel is, voor te stel.

“Dit was werklik ‘n geseënde vergadering en ons hoop om hiermee voort te gaan deur elke maand een van ons weeklikse vergaderings by ons Belhar Sinodale Sentrum te hou,” sê ds Stephen Pedro.

 

Vergadering: VGKSA Predikante in Sinodale Diens

 

Die Bestuurder van Getuienisaksie, ds Stephen Pedro, was ook gasheer vir die VGKSA Predikante in Sinodale Diens (PSD) se vergadering op Donderdag 28 Oktober by die VGKSA Gemeente Worcester-Suid. Ander belangrike rolspelers wat ook teenwoordig was, was ds. Hendry Tromp (die skriba van die VGKSA Streeksinode Kaapland), mev Christene Quickfall (die uitvoerende hoof van BADISA), ds. Gerome Haupt (medevoorsitter van Diaconia) asook ds. Claudette Williams (wat in diens van die VGKSA se Christelike Afhanklikheidsbediening is).

“Die doel van die vergadering was om mekaar op hoogte te hou van wat hulle doen en ook om ’n paar strukturele en organisatoriese aspekte uit te klaar om die koördineringsrol wat die PSD-forum speel, te versterk en vaartbelyn te maak,” sê ds Pedro.

“Daarom was die ander deel van die vergadering daarop gefokus om aandag te gee aan sinodale besluite wat oorvleuel en gekoördineerde besprekings en aksies benodig om hierdie belangrike sinodale besluite uit te voer.

“Hulle sal dit nou terugneem na hul bedieninge vir goedkeuring en in die komende maande sal ’n paar belangrike aksies plaasvind waarby ons gemeentes, die lidmate en die leierskap sal baat.”

Kontak ds Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.