Stephen Pedro in die middel voor (met die ligblou hemp) en prop. Zolani None skuins agter hom (met die liggrys T-hemp) saam met die VGK Victoria-Wes se kerkraadslede wat die werkwinkel bygewoon het.

 

Die afgelope naweek het ons Predikant in Sinodale Diens (PSD) en taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis, Stephen Pedro, die begeleidingsproses van geloofsonderskeiding met die leierskap van VGK Victoria-Wes begin doen. Dertien kerkraadslede het die werkswinkel bygewoon en hy is bygestaan ​​deur proponent Zolani None.

Op Sondag het Stephen ook die erediens waargeneem waartydens die leierskap en begeleidingsproses weer aan die Here opgedra is – Hy aan wie hierdie reis behoort.

“Ek was ook bevoorreg om Sondagoggend vroeg, voor die diens in die dorp begin het, by die kerkraad te kon aansluit om met die vier jongmense van die Hutchinson-wyk (12 km buite Victoria-Wes) wat eerskomende Sondag hul geloofsbelydenis aflê, te kon vergader,” vertel ds Pedro. “Ek en proponent Zolani was werklik bemoedig en geïnspireer om te sien hoe ons gemeentes en ons jongmense, te midde van moeilike uitdagings (soos die gebrek of skaarste aan hulpbronne – dinge wat ons as vanselfsprekend in die stede aanvaar – ) steeds kerk kan wees en daagliks bely dat Jesus Christus die Here is.

“Ek was veral bemoedig en beïndruk deur die toewyding en entoesiasme van die ouderlinge en diakens waarmee hulle die mense wat God aan hulle toevertrou het, dien. Dit lyk asof God iets met hierdie proses beplan; ‘n mens kon dit tydens die Sondagdiens aanvoel,” vertel ds Pedro.

’n Lidmaat wat Sondag die erediens bygewoon het, stuur hierdie WhatsApp-boodskap: “Ds Pedro, die kerk was op ‘n ander vlak vandag! Dankie Here, gee my ‘n Geestesoog van onderskeiding.”

‘n Ander lidmaat laat weet: “Here, dankie dat ek weet daar is hoop vir ons kerk en dankie vir die heerlikheid wat op ons wag.”

Prop. Zolani None vertel: “From Saturday the spirit of the members of the church council was very high and positive for the workshop. When dwelling in the Word it brought a new experience to the members wrestling with the text and also how it speaks to each individual. The longing for working together and building better bonds and relationships among themselves and the community is one of the few things on their prayers for the community and congregation of Victoria West. Their hospitality and ubuntu were beyond words.

“The Sunday service conducted by Rev. Pedro was very moving. The challenges facing the community of Victoria West are very deep and touching but it is good to know that God has placed people there who strive to improve the lives of others while searching within themselves to whom can they can be a neighbour; going everywhere where God sends them to be. The congregation of Victoria West will always be in my prayers. May God strengthen them in their journey.”

Daar lê nog twee werkswinkels in die volgende paar maande voor. Stephen sal hierin deur twee gemeentefasiliteerders bygestaan ​​word. Ons hoop dat hierdie proses nie net die leiers en die lidmate van die gemeente en hulle bediening op ‘n dieper vlak sal beïnvloed nie, maar dat dit hulle ook geestelik en met onderskeiding ten opsigte van die heilige taak om ‘n predikant te beroep, sal toerus.

Kontak

Stephen Pedro
stephen@kaapkerk.co.za