Ons dink dikwels dat ons as individue geen verskil in hierdie wêreld kan maak nie, want die probleme is net eenvoudig te groot.

Daar is so baie gemors in hierdie wêreld, so baie besoedeling en uitwissing van spesies. Die probleme lyk so oorweldigend dat ons maar eerder moed opgee en niks doen nie.

Kan ons as individue regtig ‘n verskil maak? Maak dit wat ons wel kan doen regtig enige impak op die groter krisis? Die antwoord op hierdie vraag is ‘n onomwonde JA!

In 2013 het ‘n berig op IOL Property se webblad verskyn, getiteld: ‘Significant’ environmental challenges hinder Cape Town. In die berig word melding gemaak van die verskeidenheid van ekologiese probleme wat Kaapstad in die gesig staar na aanleiding van Kaapstad se 2012-verslag hieroor.

‘n Mens wil moedeloos raak as jy die verslag lees, maar dan kom jy by ‘n paragrafie wat eintlik die belangrikste deel van die berig is: Two of the biggest environmental improvements – reducing both water use and the amount of solid waste disposed at landfill sites – are partly the result of significant efforts by individual residents, the report states.

Daar het jy dit! Jou klein bietjie maak tog wel ‘n groot verskil. Jy kan dalk nie al die krisisse oplos nie, maar jy kan beslis baie help om sommige van die krisisse op te los. Deur net die basiese dinge te doen, soos om water te spaar, jou afval te hersirkuleer, minder elektrisiteit te gebruik en jou verbruik van enkelgebruikplastiek drasties af te skaal, help jy al geweldig baie.

Die geheim lê daarin dat jy sal oorgaan van praat na doen, regtig DOEN. Die wonderlike nuus is dat daar regtig baie is wat ons inderdaad wel kan doen.

So, watter aksies kan julle in julle gemeente neem om ‘n verskil te maak? Wat is binne julle bereik om te kan doen? Dalk is dit iets so eenvoudigs soos dat die gemeente een Sondag na kerk die buurt of dorpie skoonmaak of ‘n plek skep waar lidmate hul afval kan bring vir hersirkulering.

Die tyd om te begin doen, is NOU; ons kan nie langer uitstel nie.

Lees die hele berig hier.

Kontak Rudolph Scharneck by rudolphschar@gmail.com vir meer inligting.