Ds Ntshongwana tydens die bevestigingserediens by die VGK Vredenburg op 30 April
Aangesien meer as die helfte van ons VGK Streeksinode Kaapland-gemeentes sonder ‘n predikant moet funksioneer, het die gesamentlike VGK, NGK en RCA-diensgroep, Getuienisaksie, sedert 2018 saam met die ander VGK-bedieninge ’n Proponentefonds in die lewe geroep. Hierdie fonds ondersteun gemeentes om proponente te kan beroep. Dit behels ’n bedrag van R5,000.00 per maand vir 12 maande wat op aansoek van gemeentes beskikbaar gestel kan word.
Ons is dus baie opgewonde oor ds Msawenkosi Ntshongwana wat op 30 April by die VGK (URCSA) Vredenburg as leraar bevestig is. Hy was vanaf 1 Junie tydelik as hulpprediker vir ses maande aangestel nadat die ringskommissie sy seën daarop geplaas en onderneem het om met die gemeente saam te werk sodat dit finansieel in staat kan wees om hom moontlik permanent as tentmaker aan te stel. Hierdie bevestigingsgeleentheid was dus die vrug op baie aanvoorwerk wat hierdie aanstelling moontlik gemaak het en waarvoor ons die Here dank.
Wat die bevestiging van ds Ntsongwana ekstra spesiaal maak, is dat hy ook die eerste swart, Xhosa-sprekende predikant in die gemeente en hul ring is.
Lees meer van proponent Ntshongwana HIER: https://cape.urcsa.net/…/meet-proponent-msawenkosi…/
Kom meer te wete oor die Proponentefonds HIER: https://www.youtube.com/watch?v=L0fpTmRAmfU
Ds Ntshongwana tydens die bevestigingserediens by die VGK Vredenburg op 30 April