Die VGK-groep wat die werkswinkel bygewoon het. Ds Morné Deelman sit reg voor in die middel en Stephen Pedro staan heel agter in die middel (met die bril).

 

Die taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis, Stephen Pedro, was die afgelope naweek op besoek aan die VGK Richmond. Hiermee het hy die begeleidingsreis met die gemeente afgeskop wat ook ondersteuning aan die leierskap kan verleen met die beroeping van ’n nuwe leraar. Die gemeente is nou al vir 25 jaar vakant.

Na ’n hartlike ontvangs op Vrydagaand het hy die volgende dag ’n baie geseënde werkswinkel aangebied. Dit is bygewoon deur die kerkraad en leiers van hul diensverenigings. Hul konsulent, ds Morné Deelman, was ook teenwoordig.

“Die doel van die werkswinkel was om aan die leierskap die begeleidingsproses stap vir stap te verduidelik,” vertel Stephen, “asook die assesseringsfase waarmee ons die proses afskop en ’n etnografiese ondersoek insluit. Ek verduidelik dan ook aan hulle wat die proses van hulle as leiers vereis. Tydens die werkswinkel het ons ook tyd ingeruim om na die leierskap te luister, na wat hulle onmiddellike behoeftes is, en oor hoe ons hulle van sinodale kant hierin kan ondersteun. Wat veral uitgestaan het, was die toewyding en entoesiasme van die leiers en hul warme harte. Dis ‘n gemeente waar gasvryheid bedien en prakties uitgeleef word.

“Die naweek is afgesluit met die Sondagerediens, waartydens die Nagmaal ook bedien is. En kan hierdie Richmonders vir jou sing! “Ons sien uit na die res van die assesseringsfase wat voorlê. Die etnografiese ondersoek gaan gefasilitieer word deur twee gemeentebegeleiers. Ons bid dat die Here die proses verder sal seën en ook vir groot en mooi dinge vir die VGK Richmond.”

Kontak Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.