V.l.n.r.: Dr Nico Mostert, dr Manasse Matiquele, Dr Daniël de Wet en ds Mario Liquisson

Dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika: VGK Streeksinode Kaapland en NG Kerk Wes-Kaapland) en dr Nico Mostert (Vennote in Getuienis: NG Kerk Vrystaat) was onlangs op besoek aan Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys op Vila Ulónguè in Noordwes-Mosambiek.

Hulle het ‘n goeie gesprek gehad met die direkteur, Dr Manasse Matiquele, en die adjunk- en akademiese direkteur, ds Mario Liquisson. Daar is gepraat oor hul uitdagings, hul uitbreiding en bouprojek vir addisionele klaskamers. Finansies, nuwe rekenaars, tafels en stoele vir die klaskamers is tans die grootste behoefte. Op Vila Ulónguè word daar juis so ‘n tafel-stoel-kombinasie vervaardig wat geskik sal wees vir hierdie behoefte.

Daar is ook gesels oor die goeie werk wat onlangs deur dr Kruger du Preez by Hefsiba gedoen is. Hy werk as konsultant op ‘n kontrakbasis  – ‘n diens wat deur die sinodes van die Wes-Kaap en Vrystaat ondersteun word. Ons sien uit na die insette wat hy nog in die toekoms op hierdie gebied sal lewer.

Dr Matquele en ds Liquisson beplan om later vanjaar in September na Suid-Afrika te kom en verskeie gemeentes in die Wes-Kaap en Vrystaat te besoek. Tydens hierdie vriendskapstoer sal hulle dan bande met gemeentes verstewig en aan hulle verduidelik hoe gemeentes by Hefsiba betrokke kan raak.

“Die personeel is baie toegewyd en dis wonderlik om te sien hoe hulle ‘n verskil maak,” vertel Daniël.

Kontak Daniël de Wet by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.