V.l.n.r.: Dr Kobus van Zyl, ds Angelo Geri en ouderling Daniel Lopwa op ‘n rugsak-uitreik in die Imotong berge in die ooste van Suid-Soedan. Dis die area in Suid-Soedan waar die evangelie nog die minste gehoor is.

 

Verlede week het ons met julle dr Kobus van Zyl en sy vrou, Liezel, se ervaring van hul besoek aan Kenia gedeel (https://bit.ly/3xlBmRm). Hierdie week vertel ons meer van sy besoek daarna in Suid-Soedan waar hy jaarliks ons medegelowiges in Maart besoek. Hy vertel:

“Na die besoek aan Kenia is Liezl terug Suid-Afrika toe en ek is verder na Suid-Soedan. Ek het met die leiers van die Africa Inland Church (AIC) ‘n ooreenkoms dat ek opleiding gee in gebiede waar die onrus die minste is.

“So het ek tot voor COVID-19 vir drie jaar lank in die weste van die land by Yei klasgegee omdat die onrus vir lank in die ooste by Korabiat waar die Imotong Bybelskool is, net te ernstig was. As gevolg van die pandemie kon ek verlede jaar glad nie in Suid-Soedan uitkom nie, gevolglik was ek vir ’n baie lang tyd nie in Korabiat nie. Korabiat is natuurlik die plek waar die meeste onbereikte groepe in Suid-Soedan hulle bevind. Dit is ook hier waar my hart eintlik lê. Die groot dorp in hierdie area is Torit en daar het ek aan die begin van April dieselfde gebedskonferensie aangebied.

Saam met ‘n aantal kerkleiers in ‘n dorpie met die naam Katire aan die voet van die Imotong berge. Die gemeente het ons hiervandaan uitgestuur  op ons uitreik die berg op wat net te voet bereik kan word.

 

“Tydens my besoek het ek verder ook besef dat die leierskap van die AIC heeltemal verander het. Baie van die mense het ek glad nie geken nie en deel van die besoek hierdie keer het behels dat ek hulle ontmoet en verhoudings bou met die oog op die toekoms.

“Almal is baie positief oor die hervatting van opleiding by die opleidingsentrum te Korabiat, maar het as nuwe leierskap van die kerk geweldig baie hooi op hul vurk. Ek het met almal afsprake gereël met die oog op gesprekke oor die toekoms van teologiese opleiding in die AIC.

Hier word ek in ‘n lesinglokaal aan die nuwe inname teologiese studente bekendgestel deur die  die koördineerder van teologiese opleiding by die Immanuel Christian Training Center in Suid-Soedan.

 

“’n Plan is op die tafel geplaas en ons is tans in die proses om vennootskappe te vorm met groepe en organisasies om ons veral te help met opleiding. Bid asseblief dat die opleiding aan die begin van 2023 weer in volle swang sal wees.

“Ons is baie dankbaar vir die geseënde uitreike na Kenia en Suid-Soedan en geleenthede in gemeentes om terugvoer te gee oor my werk. Bid asseblief vir vrede in Suid-Soedan. Dat die opleiding in Korabiat te midde van oorlog en Covid weer ’n aanvang sal neem.

“Baie dankie dat ons kan hande vashou in hierdie werk. Aan elke gemeente en indiwidu sê ons dankie vir jul ondersteuning om ons bediening moontlik te maak. ’n Geseënde wagbeurt word jul toegebid. Jes 62:6-7.”

Kontak dr Kobus van Zyl by gebedswag7@gmail.com vir meer inligting of om hul nuusbrief te ontvang.