Dr Daniël de Wet kyk toe terwyl Dausi Ntenga die besonderhede van ‘n baba neerskryf.

 

Dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika: VGK Streeksinode Kaapland en NG Kerk Wes-Kaapland) en dr Pim de Lijster was onlangs op besoek aan die Mobiele Kliniek van ons susterskerk, die IRM, op Vila Ulónguè in Noordwes-Mosambiek.

Pim is ‘n mediese dokter wat in Portugal woon en wat vroeër jare deur Getuienisaksie uitgestuur is om mediese dienste te lewer in Nkhoma Hospitaal, Malawi. Daarna was hy vir ‘n aantal jare werksaam by Nampula in Mosambiek voordat hy na Portugal is.

Pim het dit op sy hart dat die Here hom weer in Mosambiek wil gebruik en daarom het hy by Daniël aangesluit om te kyk waar hy mediese raad kan gee. Dalk kan hy weer op ‘n stadium by die IRM op ‘n deeltydse basis betrokke raak.

Dr Pim de Lijster, ds Samuel Bessitala en Fatima Jaluma Jonasse by Thembe, ‘n buitepos van die Mobiele Kliniek

 

Tydens Daniël en Pim se besoek saam met die Mobiele Kliniek aan  een van hul tien buiteposte, kon Pim die Mobiele Kliniekspan, Dausi Ntenga (‘n algemene verpleër), Fatima Jaluma Johasse en Lucrecia Avora Mario van goeie mediese raad voorsien. Hulle het ook ‘n deeglike evaluering daarna gehad, veral oor die talle uitdagings.

Groot dankbaarheid is uitgespreek teenoor mense in Suid-Afrika wat oor baie jare by hierdie Mobiele Kliniek Projek betrokke is, veral teenoor donateurs wat dit maandeliks ondersteun. Helen Meyer wat voorheen op Vila Ulónguè as verpleegsuster betrokke was, speel nog steeds ‘n groot inspirerende rol wat hierdie projek doen.

Een van hul grootste uitdagings is tans vervoer. Die bakkie wat gebruik word, is al 18 jaar in gebruik en is nou op ‘n stadium waar dit kort-kort herstel moet word. Jannie Smit, sendelingboer naby by Chandame in Noordwes-Mosambiek, lewer hierin diens van onskatbare waarde.

“Ons het so ‘n bietjie van ‘n idee van hul uitdagings gekry toe ons ‘n ander voertuig in die hande moes kry met ons besoek aan die Mobiele Kliniek se buiteposte,” vertel Daniël.

Die aantal klinieke wat besoek word, het uitgebrei van vyf na tien besoekpunte, vandaar die versoek om meer ondersteuning; dit sal vir hulle baie waardevol wees as nog iemand by hulle kan aansluit.

Dausi Ntenga besig om een van die 2,300 kinders aan wie mediese dienste (per maand) besorg word, te weeg.

 

Die regering het glad nie klinieke in die areas waar die Mobiele Kliniek werksaam is nie; hulle lewer dus onontbeerlike mediese dienste.

“Van die vroue (met babas en ook wat swanger is) het alreeds twee-uur die oggend begin stap na die kliniek om betyds te kan wees om hierdie mediese dienste te kan ontvang,” vertel Daniël.

“Dis ‘n wonderlik projek waaroor die IRM Mphatso Sinode baie ernstig is. Daar is egter baie ernstige uitdagings. Ons nooi gemeentes graag uit om hiervoor voorbidding te doen en betrokke te raak.”

Kontak Daniël by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.