V.l.n.r.: Ds Graciano Daniel (moderator), ds Samuel Bessitala (algemene sekretaris), dr Daniël de Wet (Getuienisaksie) en ds Isaias Fulechala Mazone

 

Dr Daniël de Wet (Getuienisaksie se taakspanbestuurder van Ekumeniese Vennootskappe in Afrika: VGK Streeksinode Kaapland, NG Kerk Wes-Kaapland en die RCA) was vanaf 31 Mei tot 6 Junie op besoek aan ons susterskerk in Mosambiek, die Igreja Reformada em Moçambique (IRM) op Vila Ulónguè in Noordwes-Mosambiek.

“Ek het buiten my besoek aan Hefsiba en die Mobiele Kliniek, ook goeie gesprekke gehad met die IRM-kerkleierskap van die Mphatso Sinode,” vertel Daniël. “Ek het in die gastehuis op Vila Ulónguè tuisgegaan en ds Samuel Besitala, die algemene sekretaris van die sinode, het ‘n sinvolle program vir my besoek saamgestel waartydens ons vergesel was van ander predikante. Die moderator van die sinode, ds. Graciano Daniel, het die laaste drie dae ook by ons aangesluit.

“Tydens my besoeke aan gemeentes het dit vir my duidelik geword dat die IRM baie ernstig is oor evangelisasie, dat hulle graag in nuwe areas wil kerke plant en dat hul kerke groei. By talle gemeentes sien jy dat daar aanbouings is om die gebou ‘n bietjie groter te maak, soos by die gemeente waar ek die een Sondag die geleentheid gehad het om te preek.

Tydens die erediens by Kalomwe kry kinders die geleentheid om Skrifgedeeltes wat hulle geleer het met die gemeente te deel.

 

“Verder het hulle groot dankbaarheid uitgespreek vir die werk wat ons van Getuienisaksie se kant af doen. Hulle het baie moeilike en uitdagende tye tydens die siklone en pandemie gehad, maar ons bystand aan hulle hierin het aan hulle baie hoop en bemoediging gegee.

“Daar is ook heelwat oor administratiewe sake gepraat en oor hoe ons kan help om oplossings te help vind vir die uitdagings waarmee hulle te kampe het. Een van hul grootste uitdagings is die vervoer van mense, spesifiek vir vervoermiddels aan predikante. Hulle probeer om as daar proponente bevestig word vir daardie nuwe predikant ‘n motorfiets te skenk. Dit stel hulle dan in staat om hul verafgeleë areas makliker te kan besoek. Getuienisaksie dra ook daartoe by om hulle hierin by te staan en wil hulle graag weer help om nuwe motorfietse aan te koop.

“Hulle het ook groot dankbaarheid uitgespreek oor ons betrokkenheid by die Veritas-opleiding wat vir hulle geweldig baie beteken. Dr Davidson Chifungo en ds Riaan Terblanche het onlangs die Vlak 1-module van Veritas aan al die predikante van hul sinode aangebied. Dit was meer as ‘n teologiese verfrissingskursus; dit was ook ‘n geleentheid om hul onderlinge verbondenheid aan mekaar te vier en saam te wees as medegelowiges en kollegas.

“Daar is ook ‘n groot behoefte aan meer Chichewa Bybels vir almal wat die Veritas-opleiding doen; baie mense het nie ‘n Bybel nie. Getuienisaksie sal graag ook in hierdie opsig vir hulle wil help.

By Mhpatso vertel ds Samuel Bessitala meer oor die verskillende gemeentes in die sinodale gebied.

 

“In die geheel beskou, was die besoek baie positief, maar ek het ook diep bewus geword van die uitdagings wat die mense in Mosambiek het. Die kerkleiers by Vila Ulónguè  kry met uitdagings te doen wat ‘n mens nie altyd sal verstaan as jy nie self die konteks beleef nie. Te midde hiervan was dit vir my ‘n voorreg om saam met hulle ‘n rukkie te kon deurbring om te kyk op watter manier hulle ‘n verskil in die Koninkryk van die Here maak.”

Kontak gerus vir Daniël de Wet by missio@kaapkerk.co.za as julle as gemeente (of as individu) hierby wil betrokke raak.