V.l.n.r.: Ds Vasco Kachipapa (algemene sekretaris), dr Daniël de Wet en dr Chata Msangaambe (CCAP Dedza)

Dr Daniël de Wet (Getuienisaksie se taakspanbestuurder van Ekumeniese Vennootskappe in Afrika: VGK Streeksinode Kaapland, NG Kerk Wes-Kaapland en die RCA) was onlangs op besoek aan ons susterskerke in Mosambiek, die Igreja Reformada em Moçambique (IRM) op Vila Ulónguè in Noordwes-Mosambiek en ook die CCAP Nkhoma Sinode, in Malawi.

Hy het onder andere met kerkleiers vergader en ook dr Davidson Chifungo, Veritas College Internasionaal se direkteur van opleiding in die streek Sub-Sahara Afrika, ontmoet. “Ons kon gesels oor die opleiding wat hulle gedoen het vir ons susterskerk in Mosambiek, die IRM Mphatso Sinode se predikante. Ons wil dit graag uitbrei dat hulle dit ook eersdaags aan die predikante van die IRM Thumbine Sinode se predikante kan aanbied,” vertel Daniël.

Hy het ook op die grensdorp, Dedza, met ds Vasco Kachipapa (algemene sekretaris van die CCAP Nkhoma Sinode) en  dr Chata Msangaambe (CCAP Dedza) vergader. “Ons het gesels oor die Eeufeesviering van die Bybelvertaling in Chichewa wat vanjaar in Oktober plaasvind. Dr Msangaambe is betrokke by een van die komitees wat die Eeufeesviering help reël, en hulle het moontlikhede bespreek oor hoe Getuienisaksie ook daarby betrokke kan wees.”

Daarna het Daniël ook afsonderlik op Nkhoma met ds Vasco Kachipapa vergader waar hy baie hartlik ontvang is en by die gastehuis tuisgegaan het. “Dit is vir ons belangrik om goeie verhoudinge met ons susterskerke te handhaaf en ons kon sake aanspreek waarby Getuienisaksie oor baie jare betrokke is,” vertel Daniël.

Daniël by die bestuurder van Nkhoma se Departement van Water-en Omgewingsake, Moffat Mpepo

“Ek het ook vergader met die bestuurder van Nkhoma se Departement Water- en Omgewingsake, Moffat Mpepo. Hy het die posisie verlede jaar by Jaco Slingerland oorgeneem nadat Jaco se termyn in Nkhoma tot ‘n einde gekom het. Jaco en sy vrou, Anna, is van Nederland. Ek was beïndruk dat Moffat, behalwe vir die waterlewering aan Nkhoma en omliggende areas, hulle ook baie op omgewingsbewaring ingestel is – iets wat Hennie Smit destyds daar met baie entoesiasme gepromoveer en vasgelê het. Hulle doen baie moeite om bome te plant. Die CCAP Nkhoma Sinode het al vanjaar honderd bome daar geplant en wil dit graag verder uitbrei.”

Mediese studente van Nederland by Nkhoma gastehuis

Tydens Daniël se verblyf by Nkhoma Gastehuis het hy ook kontak gemaak met ‘n groep mediese studente van Nederland. Hulle het ook daar tuisgegaan en is vir ‘n maand lank daar om in die hospitaal te werk. “Ons het natuurlik ‘n lang geskiedenis ten opsigte van ons betrokkenheid by die Nkhoma Hospitaal,” vertel Daniël. “Ek het tydens my interaksie met die studente besef dat daar ook wonderlike geleenthede vir ons Suid-Afrikaanse jongmense is om op ‘n kort termyn daar te gaan werk en diensbaar te wees.”

Die besoek aan Malawi was baie waardevol en ons wil aanhou bid vir die goeie werk wat daar in die sinode gedoen word.

Kontak Daniël gerus by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.