Ds Potwana na haar bevestiging as predikant van die VGK Overberg.

 

Op Saterdag 26 Augustus was dit ‘n groot geleentheid vir die VGK Overberg toe proponent Phakama BJ Potwana as hul nuwe predikant bevestig is.

 

Ter agtergrond

Dr Daniël de Wet, PSD Getuienisaksie, was daar teenwoordig en vertel: “Van Getuienisaksie se kant het ds Stephen Pedro vooraf  met dr Cezula, dosent by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en gekoppelde predikant van die VGK Overberg oor die beroeping gekommunikeer. In die proses het Getuienisaksie onderneem om vir ‘n jaar lank ds Potwana se salaris uit ons Proponentefonds te ondersteun.

Die gemeente bestaan uit twee bedieningsareas, naamlik Hermanus en die Grabouw/Elgin-area. Dit dek dus ‘n wye area wat op sigself ‘n uitdaging sal wees.

 

Die bevestigingsgeleentheid

Vir die bevestigingsgeleentheid het die VGK Overberg ‘n kerkgebou gesoek wat groter is as die ruimtes tot hul beskikking. Daarom het die bevestiging plaasgevind in die kerkgebou van die NG Kerk op Grabouw; iets wat opsigself ook van groot betekenis was.

Daniël het ‘n boodskap namens die NG Kerk en Getuienisaksie gelewer (ds Stephen Pedro was op besoek aan Kerk in Aktie in Nederland)  en dr Natie Philander namens die kuratorium. Daar was ook heelwat ander sprekers. (Sien die program hieronder). Die bevestigingsdiens is deur dr Cezula waargeneem.

Veral twee gebeurtenisse van die dag was vir Daniël baie spesiaal. Hy vertel: “Die prediking is waargeneem deur ds Siya Potwana, eggenoot van ds Bulelwa Potwana en predikant by die VGK Decoligny, voorheen predikant by die VGK Khayelitsha. Ek ken vir Siya van die seminarium-program; ons het ‘n paar jaar gelede saam klasgegee op Vrydae. Dit was vir my baie spesiaal dat hy die prediking kon waarneem. Dit was ‘n boodskap wat ons as gelowiges opgeroep het tot aksie te midde van die talle uitdagings in Suid-Afrika.

“Tweedens is die bevestiging van ‘n proponent regtig ‘n baken van hoop; van iemand wat ‘ja’ gesê het op die roepstem van die Here en dan van ‘n gemeente wat ‘n beroep uitbring en sê ‘Ons wil graag hê dat jy hier moet kom bedien.’

“Getuienisaksie onderneem om hierdie gemeente deurlopend te ondersteun en die pad saam met hulle te loop.”

 

Verified by ExactMetrics