Ds Aidan Windvogel (met die toga) nadat hy as predikant georden is.

 

Op Saterdag  26 Augustus was dit ‘n groot geleentheid vir die VGK Die Goeie Hoop Rocklands-gemeente in Mitchell’s Plain toe proponent Aidan Windvogel as hul nuwe predikant bevestig is.

Die die bevestigingsrede is gedoen deur sy mentor, ds RE Cloete en die bevestiging is waargeneeem deur ds VJR Valentine wat ook die konsulent van die gemeente was. Daar is heelwat groeteboodskappe gebring (sien die foto hieronder).

 

Ds Windvogeld se persoonlike hoogtepunt tydens die geleentheid was die oomblik toe sy ouers die toga kon omhang en hy die trots in hulle oë kon sien. Dit was ook vir hom baie besonders op die manier wat die gemeente hom welkom laat voel het.

Ds Windvogel se droom vir die gemeente is dat die kerk ‘n inklusiewe gemeenskap moet wees en dat dit ‘n plek moet wees waar almal welkom is en voel. Dit moet ook ‘n spasie skep vir jongmense om die kerk te sien as ‘n baken van hoop in uitdagende tye.