Die antwoord hierop is: “Omdat jy andersins die renoster of skoenlapper oor 20 jaar net in dieretuine sal vind en nie meer in die veld na hulle sal kan kyk nie.” Hulle is ons erfenis en van kardinale belang vir ons biodiversiteit.

Biodiversiteit vorm ’n buffer teen verandering van die omgewing.  Hoe meer spesies ons uit ’n ekosisteem haal, hoe kwesbaarder word daardie sisteem om later in mekaar te stort wanneer sekere omgewingsfaktore verander.  Ons is dus al hoe meer besig om die buffer te verswak wanneer ons die biodiversiteit verminder.

As een van die Verenigde Nasies se volhoubaarheidsprogramme sal daar vanaf 23 – 25 Januarie die Bern III Konferensie oor samewerking tussen die biodiversiteitsverwante konvensies plaasvind. Die fokus daarvan is die implementering van die Kunming-Montreal Globale Biodiversiteitsraamwerk wat in Desember 2022 aanvaar en onderteken is met doelwitte en konkrete maatreëls om die verlies van die natuur teen 2050 te stop en om te keer.

Laat ons dus respek betoon aan ons biologiese rykdom en dit help beskerm en herstel.