Dausse Nthenga besig om voorligting aan ‘n groep vroue by een van die bedieningspunte te gee.

 

Soms het ‘n verdienstelike projek wat oor jare heen merkwaardige werk gedoen het, maar om verskeie praktiese redes begin sukkel om die kole gloeiend te bly hou, net so ‘n ekstra stompie of twee nodig om die vuurtjie met nuwe ywer te help opvlam. En dis presies wat onlangs met die Mobiele Kliniek in Mosambiek gebeur het.

Dr Pim de Lijster en sy vrou, Willemijn, wat voorheen in Malawi en Mosambiek gewerk het, is vanaf vanjaar amptelik deel van die Mobiele Kliniek-span op Vila Ulónguè, Noordwes-Mosambiek. Hulle toetrede tot die span sal beslis nuwe lewe in dié onontbeerlike projek blaas.

Willemijn maak seker die inentprogramme is op datum.

Alhoewel die Nederlands-gebore De Lijsters die afgelope jare in Portugal woon, sal hulle op gereelde basis by die kliniek betrokke wees. Hulle was voorheen as mediese sendelingspaar, hy as dokter en sy as verpleegster, vir baie jare werksaam in Nampula, hoofstad van die Nampula Provinsie in die heel noorde van Mosambiek. Pim het ook mediese dienste gelewer in die Niassa – en Zambézia provinsies. Hulle is dus ervare medici en Portugees (die amptelike taal in Mosambiek) magtig; ‘n waardevolle kombinasie van vaardighede en ‘n groot bate ter versterking van die Mobiele Kliniek-span.

Die Mobiele Kliniek het ongeveer dertig jaar gelede begin. Mev Jeanette Botha, vrou van die pioniersendeling, ds Pieter Botha, het in 1992 ‘n Christelike hulporganisasie,  Accão Cristã Interdenominacional de Saúde (ACRIS), gestig en met behulp van ZOA, ‘n Nederlandse organisasie, is daar twee goed-toegeruste mobiele eenhede aan hulle geskenk om kliniekwerk in verafgeleë areas in die omgewing van Vila Ulónguè te doen. Danksy Norollah Trust, ‘n sendingondersteuningsfonds, was daar geld beskikbaar om die personeel se salarisse te kon betaal. Dr Pegg Cumberland, pioniersendelingsdokter, het toe ‘n goed-opgeleide span op die been gebring wat nou nog deel van die span is. Hulle is Dausse Nthenga, Maria de Fátima Jonasse en Lucrécia Avora Mário. Die Mobiele Kliniek is later deur die ervare verpleegsuster, Estelle du Plessis, bedryf en Helen Meyer, ook ‘n ervare verpleegsuster, het by Estelle oorgeneem tot met haar aftrede in 2006. Helen is egter nog steeds baie ondersteunend betrokke by hierdie projek. Die goeie nuus is dat daar onlangs ‘n nuwe verpleër by die span aangesluit het, naamlik Rofino Ramos wat mediese voorskrifte mag uitskryf; iets wat sedert Helen se vertrek in 2006 nie gedoen kon word nie.

Dausse Nthenga besig om ‘n baba in te ent, terwyl sy ma hom vashou.

Die Mobiele Kliniek bedien die Angónia- en Tsanganodistrikte. Hulle besoek maandeliks tien klinieke waartydens hulle gemiddeld 2,300 kinders weeg, hul inenting-programme op datum hou en ook swanger vroue monitor. Tydens hierdie besoeke bring hulle ook elke oggend ’n boodskap uit die Bybel aan mense wat dit andersins nooit sou hoor nie. Bykomend tot hierdie dienste is daar nou, danksy Rofino, ook kuratiewe dienste wat beteken dat medikasie voorgeskryf en uitgedeel kan word.

Een van die grootste deurbrake is dat, danksy gesprekke wat Pim met die provinsiale owerhede in die Tete Provinsie gehad het en raadplegings wat hy met die landelike minister van gesondheid gevoer het, die Mobiele Kliniek-projek nou amptelik deur die regering goedgekeur is. Boonop word dié mediese dienste in samewerking met ons susterskerk, die Igreja Reformada em Moçambique (IRM) gelewer. Dit beteken onder andere dat die Mobiele Kliniek nou medikasie van die staat kry om op voorskrif aan pasiënte te kan gee.

“Die Mobiele Kliniek lewer hierdie gesondheidsorgdiens as Christelike organisasie en ons is dankbaar dat ons die projek by die plaaslike kerk kan oorneem sodat hulle meer op hul kernaktiwiteite as kerk kan fokus,” verduidelik Pim. “Mense wat in baie verafgeleë areas woon en tot agt uur se stap van hul naaste kliniek is – wat nog te sê ‘n hospitaal – kan nou deur ons Mobiele Kliniek gediens word in of naby hul dorpies.

“Ons het in vroeg-Februarie vanjaar met ons dienste saam met die bestaande span begin. Ons ry drie keer per week uit om die tien klinieke te besoek en staan verstom oor die kosbare mediese werk wat die afgelope dertig jaar in daardie areas gelewer is. Dink net hoeveel insette  oor die jare gelewer is om siektes te voorkom en lewens te red. Dis vir ons ‘n voorreg om te ervaar dat hierdie werk kan voortgaan en ook kan verbreed.

“Een van die Mobiele Kliniek se grootste bates is die nuwe voertuig wat onlangs deur Getuienisaksie aan ons geskenk is. Die vorige voertuig, wat deur die Vroue-diens en ’n groep uit Kanada en Holland moontlik gemaak is, was al vir meer as 25 jaar in gebruik en moes dringend vervang word. Sonder hierdie nuwe voertuig sal ons op geen manier dié kosbare mediese dienste kan lewer nie.”

Kontak dr Daniël de Wet by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

Die nuwe bakkie maak dit moontlik om hierdie onontbeerlike mediese dienste te bly lewer in verafgeleë areas.