Die gesellige byeenkoms van Wes-Kaapgemeentes en afgevaardigdes van die VGK Msinga, KZN

 

Dit ontroer ’n mens altyd as jy hoor hoe ons oor kultuurgrense heen, as navolgers van Christus, stewige verhoudinge kan bou en vriendskappe kan smee. Dit kom egter nie vanself nie, maar ontwikkel danksy gereelde blootstelling aan mekaar se wêrelde oor die jare heen, veral as dit met toewyding in stand gehou word.

En dit is presies waarvan lede van die Msinga Vennootskap kan getuig. Op Donderdag 22 Februarie het ’n groep leraars van die Ring van Paarl by die Get Filled-kafee in die Paarl vergader. Wat hierdie byeenkoms so geskiedkundig gemaak het, is dat dié ring al vir jare die wyksgemeente, Pomeroy in Msinga KZN, ondersteun.

 

Albert Myburgh, fasiliteerder van die Wes-Kaapse uitreikgemeentes na Msinga vertel meer.

“Dit was werklik vir ons ’n riem onder die hart om verteenwoordigers van die volgende gemeentes teenwoordig te kon hê, naamlik Theo Hay van Suider-Paarl, Bernard Malherbe en Nico van der Walt van Paarlberg asook van hul lidmate, DJ Muller van Simondium, Jana van den Munckhof en Ryno Els van die Toringkerk asook van hul lidmate. Daar was ook VGK-lidmate teenwoordig, asook Daniël de Wet van Getuienisaksie.”

 

Albert Myburgh aan die woord.

 

Vertel vir ons meer van die doel van hierdie byeenkoms, Albert.

“Die doel van die vergadering was om die nuwe bedieningstruktuur van die groter Msinga-gemeente aan die Ring van die Paarl deur te gee met die gepaardgaande behoeftes wat daaraan gekoppel is.

“Verder was die doel daarvan om ook aan die ring te verduidelik dat alhoewel uitreike en instandhouding van geboue belangrik is, ons betrokkenheid by die opleiding van gemeenteleiers in Msinga, asook hul vergoeding en hul vervoer na die buiteposte nou krities belangrik is.

“Dit beteken dat ons nou twaalf maande in plaas van een keer per jaar by hulle betrokke sal wees; die Ring van die Paarl kan dus nou deur kleiner maandelikse bydraes ‘n groot impak maak.”

 

Daar was ook van die VGK Msinga-kerkleierskap by die vergadering teenwoordig; iets wat van groot belang was, né?

“Ja, beslis! Xolani Sibiya, hulpleraar by Pomeroy en Nkazimulo Ngcobo wat ‘n soortgelyke pos by die wyksgemeente Keates Drift beklee, was teenwoordig.

“Xolani het alreeds die Veritas-opleiding tot Module 4 voltooi en is verantwoordelik om nie net die bediening in Pomeroy te hanteer nie, maar ook dié by die wyksgemeente se buiteposte. Hy moet leiers by die buiteposte oplei om die bediening daar selfstandig te kan hanteer.

“Xolani word ook deur die Ring van die Paarl ondersteun.

“Nkazimulo Ngcobo bedien Keates Drift en die buiteposte daar. Hy het alreeds ‘n BEd-graad en het ook die Veritas-opleiding tot Module 4 voltooi. Hy gaan nou ‘n graad in teologie studeer en ‘n volwaardige leraar van die VGK in KZN word. Hy word tans ondersteun deur die NG Kerkgemeentes Suidpunt en Durbanville Bergsig.”

 

 

Jy en hierdie twee merkwaardge mans het ook ’n paar gemeentes in hierdie tyd besoek. Vertel meer.

“Dit was nou ’n besondere ervaring. Ons het ’n erediens van die NG Kerk Durbanville Bergsig op Sondag 18 Februarie bygewoon asook ‘n Msinga-uitreik 2024 inligtingsvergadering. ’n Week later het ons die NG Kerk Paarl Toringkerk tydens hul oggenddiens besoek en op Saterdag 24 Februarie die Msinga-basaar by die NG Kerk Suidpunt.

“Ons het ook met die uitreikspanleiers van die mediese studente van die Universiteit van Stellenbosch vergader. Die jongmense se energie is altyd inspirerend en bemoedigend.

“Hulle het groot begrip vir Xolani se vervoerprobleem aangesien hy buiteposte met taxi’s besoek, maar moet dikwels baie ver stap omdat daar nie altyd taxi-vervoer in die verafgeleë gebiede beskikbaar is nie. ‘n Plan is toe deur die studente beraam om behulpsaam te wees met die aanskaf van ‘n goeie tweedehandse bakkie.

“Ons het ook die Fakulteit Teologie by die Universiteit Stellenbosch besoek en ’n kapeldiens by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington bygewoon.

“Ons besige program is afgewissel met ete-uitnodigings deur uitreiklidmate van verskeie gemeentes, ‘n toer om Tafelberg en die bywoon van die Lourensfordmark Vrydag-laatmiddag.”

“Ons Msinga-broers is by al die besoeke met groot vreugde en opgewondenheid ontvang; iets wat vir ons ’n riem onder die hart was.”

 

Ons Msinga-broers is oral met groot hartlikheid verwelkom.

 

Albert, is daar enige ander Msinga-nuus waarvan ons moet weet vir die jaar wat voorlê?

“Ja, dit is baie belangrik dat al die Wes-Kaapse uitreikgemeentes na Msinga moet inkoop op die nuwe bedieningstruktuur in Msinga en die gemeente daar ondersteun om dit te laat slaag.

“Dit sluit die volgende NG Kerkgemeentes in: Bredasdorp, George Bergsig (saam met die Ring van die Paarl), Suidpunt, Durbanville Bergsig en die Mediese Studentespan.

“Die struktuur is belangrik as daar in ag geneem word dat in die gebied waar daar eens twaalf leraars was, nou net twee is, met ds Sithole wat op aftrede staan.”

____________________________________

 

Vir meer inligting kan Albert Myburgh by myburghvillac@gmail.com gekontak word.