Lidmate van die RCEA Kayola-gemeente saam met ons Suid-Afrikaanse besoekers.

 

Jy ken mos daardie warm gevoel wat in jou hart opkom as jy met iemand wat jy nie eers geken het nie, later diep geselse mee kan begin gesels. As dit dan nog oor lands- en kultuurgrense heen gaan, word die ervaring daarvan iets besonders. As dit dan boonop in die spoor van mense loop wat in die vorige eeu Kenia hul tuiste gemaak het en nie anders kon as om Christus uit te leef nie, raak dit jou baie diep.

Die afgelope week was daar ‘n groepie uit Suid-Afrika op besoek aan ons susterskerk in Kenia, die Reformed Church in East Africa (RCEA). Dit was Daniël de Wet (Getuienisaksie, Wes-Kaapland), Nico Mostert (Vennote in Getuienis, NG Kerk Vrystaat) en Hannes Theron (NetACT).

 

Sondag-erediens

“Kayola is ‘n lae-inkomste woongebied sowat 11 kilometer oos vanaf Nairobi se stadsentrum waar massas mense baie dig op mekaar woon. Wat ‘n verrassing was dit toe ons Suid-Afrikaanse groepie in dié interessante area ‘n erediens van hierdie besondere RCEA Kayola-gemeente op Sondag 10 Maart kon bywoon,” vertel Daniël.

Daar is hulle met groot hartlikheid deur die predikant, ds John Mwangi, en die pastorale hulp, Winnie Metto, ontvang. Alhoewel ds Mwangi nie self in daardie area woon nie, bedien hy al daardie gemeente jarelank. “Dit was wonderlik om te sien hoe Winnie, wat ook ‘n BTh en MTh het, saam met ds Mwangi, wat die Sondag gepreek het, entoesiasties as span leiding neem tydens die erediens,” vertel Daniël.

 

Ds John Mawangi (links) en Winnie Metto (regs) tydens die erediens.

 

In gesprek met die algemene sekretaris, dr Luka Ariko

“Na afloop van die erediens het ons met Winnie en dr Luka Ariko, die algemene sekretaris van die RCEA, vergader.

“Aangesien Luka Winnie se waardevolle leierseienskappe raaksien en wat sy nog alles vir die kerk kan beteken, betrek hy haar al hoe meer in terme van leierskap; Luka is baie postief oor die werk wat sy binne die RCEA doen.

“Ons het ook gepraat oor die uitdagings waarmee hulle in die RCEA te kampe het, maar ook oor die wonderlike groei wat hulle  binne die kerk beleef. Hulle ervaar dat mense wat oor die jare na ander denominasies gegaan het, geleidelik begin terugkeer na die RCEA; iets wat hulle baie opgewonde maak.

“Die RCEA het nie baie gemeentes in die Nairobi-area nie. Die meeste van hul gemeentes is in die noordweste in die omgewing van Eldoret.

“Danksy die Reformed Family Forum (RFF) waar ons Luka gereeld te siene kry, het die gesprek met hom baie goed verloop. Hy het ook verlede jaar die Algemene Sinodesitting van die NG Kerk in Suid-Afrika bygewoon; iets waaroor ons baie bly is, aangesien dit na beide ons en die RCEA kosbare blootstelling gee.

 

V.l.n.r.: Dr Daniël de Wet, dr Luka Ariko, ds Hannes Theron en Winnie Metto

 

Die RCEA-radiostasie

“Luka het ons toe ook vertel van die radiostasie wat hulle al van die Covid-tyd af bedryf en wat hulle geweldig baie gehelp het met die groei van die kerk,” vertel Daniël. “Alhoewel hulle al baie toerusting gekoop het, het hulle ‘n oproep gedoen op die sinodes van die Vrystaat en Wes-Kaapland om, indien moontlik, hulle met die laaste toerustingsbehoeftes te help sodat alles in plek kan wees om die radiostasie na ‘n volgende vlak te neem.”

Tydens die vergadering het hulle ook gepraat oor die Reformed Institute for Theological Training (RITT) waar hul teologiese studente opgelei word. Een van die wonderlike byvoordele van RITT is dat hulle, behalwe vir die teologiese opleiding, ook aan die studente kursusse in landbou en ander beroepsrigtings aanbied. Dit verseker dat hul predikante nie net teologies opgelei word nie, maar nog ander vaardighede ook ontwikkel waarmee hulle die bediening kan ingaan.

“In die verlede het daar teoloë vanuit Suid-Afrika gaan klasgee by RITT. Luka het weer eens ‘n versoek gerig dat ons in Suid-Afrika gerus aan hierdie behoefte van hulle kan gehoor gee,” vertel Daniël. “Vanaf Afrika Ekumene se kant af wil ons graag aan ons jonger teoloë wat nog nie blootstelling aan Kenia gehad het nie, die geleentheid gee om daar te gaan klasgee.

“Luka is ‘n wyse leier en doen knap werk as algemene sekretaris; ons het groot waardering vir sy kerkleierskap daar. Ons is ook dankbaar dat hy onlangs vir die volgende vier jaar as algemene sekretaris van die RCEA aangewys is.”

__________________________________________

Kontak dr Daniël de Wet by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.