Die ambasadeur van Malawi, mev Ani Gumende, inspireer kerkleiers tydens die CCAP Harare Sinodesitting

Kobus Odendaal (PSD Diensgroep Getuienisaksie) het verlede week die Sinodesitting van die CCAP Harare (http://getuienis.christians.co.za/die-ccap-harare-sinode/) , ons susterkerk in Zimbabwe, bygewoon. Dit het plaasgevind by hul konferensie-sentrum net buite Harare.

Kobus het namens die NGK/VGK-familie groete oorgedra.  Die sinode het sy hartlike dank uitgespreek oor die hartlike verhouding tussen ons kerke en ons volgehoue ondersteuning aan hulle, te midde van die uiters moeilike ekonomiese toestand.

Die feit dat heelwat dominees met behulp van ‘n beurskema van Getuienisaksie op Stellenbosch verder studeer, versterk die verhoudinge tussen ons.

Die sinode het ook die ambassadeur van Malawi na Zimbabwe, mev Ani Gumende, in die vergadering ontvang.  Omdat baie lede van die CCAP Harare Malawiese burgers of afstammelinge is, was dit besonder dat sy kom vertel het dat sy die belange van Malawi en diegene in diaspora op die hart dra.  Maar haar groot boodskap as ‘n Christin aan die vergadering was dat elke lidmaat ‘n ambassadeur vir Christus in die wêreld is!  Sy was ook bly om ‘n Getuie/Witness (https://bit.ly/2kgv3YT)te kon ontvang waarin die storie van Phoebe Chifungo vertel word.

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.