Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr Eddie Orsmond van Wellington. (Klik HIER om dit af te laai.)

Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wesenlike fasette van ‘n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG Kerkfamilie en gerus ook gemeentes uit ander kerkgenootskappe die jaar 2021 kan ingaan met ‘n nadenke oor en ‘n oefening in die intimiteit van gebed in ons binneste kamer. Vandaar uit kan ons dan elke dag die nuwe uitdagings van 2021 aanpak, getroos, versterk, gelei en geborge in ‘n innige verhouding met ons Here.

In die jaar 2021 en 2022 herdenk ons ook die koms van ‘n klompie Skotse predikante, en spesifiek die koms van ds Andrew Murray snr., na Suid Afrika, 200 jaar gelede. Hierdie groep leraars en hulle nasate het ‘n onberekenbare groot bydrae gelewer in die groei van die NG Kerk, die planting van nuwe kerke en die uitbreiding van die koninkryk van God in Suid-Afrika en tot diep in Afrika. Hulle het ‘n bepaalde teologiese- en geestestroming gevestig, ‘n evangeliese vroomheid waarin die klem veral ook op ‘n volgehoue gebedslewe val. Oor die vele fasette van gebed het die bekende dr Andrew Marray jnr. omvangryk geskryf, maar ‘n “kragtige” en volgehoue gebedsdissipline het ook sy eie lewe gekenmerk; juis daarom kon hy soveel vermag! Hierdie reeks sluit daarom ook nou aan by die nadenke van dr Andrew Murray.

Gideon van der Watt (CLF Redakteur)