Die VGK finalejaar-teologiestudente met taakspanbestuurders

Wat doen jy as jy as predikant in ‘n gemeente instap en binne enkele maande oorweldig begin voel deur al die uitdagings van jou gemeente en breër gemeenskap? Jy wens dalk daar was iemand wat jou kan leiding gee, bystaan en raad gee.

Van sinodale kant af word daar gepoog om jaarliks met ons finalejaar-teologiestudente ‘n ontmoeting te hê voordat hulle die wêreld aandurf. Tydens hierdie ontmoeting deel ons dan met hulle al die verskillende ondersteuningsnetwerke waarmee ons diensgroepe hulle in die toekoms sal kan bystaan.

Op Woensdag 10 November het Getuienisaksie saam met die VGK se Finansiële Administrasie en Badisa die VGK finalejaar-teologiestudente in Belhar ontmoet waar ‘n bekendstellingsprogram van dié verskeie bedieninge in die VGK SA Gestig-gebou vir die studente aangebied is.

Die eerste deel het afgeskop met ‘n aanbieding van Getuienisaksie, ingelei met skriflesing en gebed deur ds Stephen Pedro, diensgroepbestuurder van Getuienisaksie. Daarna het hy die finalejaar-teologiestudente verwelkom en die verskillende taakspanbestuurders aan die woord gestel. Hulle was me Carin Brink (taakspanbestuurder van Arbeidsbediening), ds Dewald Hoffmann (bestuurder van die Ekologie Projek), dr Daniël de Wet (taakspanbestuurder van Ekumeniese Vennootskappe in Afrika), dr Braam Hanekom (taakspanbestuurder van Publieke Getuienis) en ds Stephen Pedro (taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis).

Daarna het die VGK se Finansiële Administrasie aan die beurt gekom en het ds Godfrey Baartman (hoof-uitvoerende beampte) en ds Lucas Plaatjie (senior administratiewe beampte) aan die studente verduidelik hoe hierdie belangrike afdeling in die kerk funksioneer.

Tydens middagete kon die studente verder met die verskillende taakspanbestuurders gesels en was dit ‘n aangename verrassing toe die moderator, dr Llewellyn MacMaster, ook by hulle aangesluit het.

Die program is afgesluit met ‘n aanbieding van me Christine Quickfall, hoofuitvoerende beampte van Badisa.

Die studente was vergesel deur die bestuurder van die Seminarium, ds Eugene Beukes en dr Natie Philander, die skriba van die VGK Kuratorium. Dit was regtig besonders om op hierdie wyse hande te kon neem en saam te werk as bedieninge van ons kerkfamilie, en ons ondersteuningdienste van sinodale kant op ‘n gekoördineerde wyse aan ons studente te kon lewer.