All posts by: Mariëtte

About Mariëtte

Foto: https://www.groundup.org.za/article/immigrants-and-south-africans-march-together-hillbrow/   Die veelseggende titel van Martin Luther-King se boek, Where do we go from here: Chaos or Community (1968), spook by my. Nadat Suid-Afrika in 2008 tot stilstand geruk is deur xenofobiese aanvalle, wou ‘n mens hoop dat ons aanbeweeg het en beter verdaagsaamheid ontwikkel het, maar helaas. Die velerlei redes vir die nuwe […]

Dr Francois Swart oorhandig ‘n Bybel aan ds Jannie Booysen   Op Sondagoggend 15 September was ds Jannie Booysen, pastorale bedienaar van Arbeidsbediening (http://imsacape.christians.co.za/) en Lene November, sekretaresse van Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, op uitnodiging by die NGK Bellville-Uitsig se erediens teenwoordig. Dit het aan die gemeente die geleentheid gebied om geld waarvoor […]

Rommel optel is nie iets wat ‘n mens vir jou plesier doen nie. Daar is niks plesierigs daaraan nie. Inteendeel, dit is ‘n morsige affêre. Vier uit ons gesin het die afgelope Sondag drie leë kompossakke gevat en die omgewing van  Tulbagstasie se perron gaan verlos van die rommel wat mede-Suid-Afrikaners daar rondgestrooi het. Ons […]

Ds Christo Wooding skryf oa in sy jongste nuusbrief: “Middel Augustus was die ringskonferensie van die mannevereniging op Kokstad. Een van die temas op die konferensie het gehandel oor die veranderende rol van die man binne sy gesin, in die nuwe Suid-Afrika. Die tema is deur Ds.Bloro van Lusikisiki ingelei, en het `n lewendige gesprek […]

September is die maand waarin die kerk oor die wêreld die Seisoen van die Skepping vier. Die Seisoen begin op 1 September en eindig op 4 Oktober wanneer die Katolieke Kerk die Fees van St Fransiskus van Assisi vier. Daar is vreeslik baie op die ekologiese kalender in hierdie seisoen: Dit is onder andere die […]

As Christene behoort ons seker te maak dat ons verhouding met die spesies op aarde wat ons eet ‘n verhouding van genade en dankbaarheid is. Ons aanbid ‘n God van liefde en genade wat “mens en dier verlos” (Ps 36:7). Ons behoort dus as God se kinders ook liefdevol en genadig te wees teenoor mens […]

Familie is die mense met wie jy ‘n diep DNA-verbintenis het; dis die mense wat jou in nood sal bystaan, wat jou foute én goeie eienskappe ken en jou sal reghelp as hulle sien jy beur in die verkeerde rigting, want hulle is lief vir jou. Maar dan moet ‘n mens moeite met mekaar doen en […]

Dit is absoluut belangrik dat ons as Christene sensitief moet word vir die impak wat ons eetgewoontes op die omgewing het en hoe dit bydra tot klimaatsverandering. Ek deel hier met julle iets van my eie verhaal: My ondervinding is dat die meeste mense reken dat ‘n mens net ‘n vegetariër word om gesondheidsredes. Dit […]