All posts by: Mariëtte

About Mariëtte

Daar is ‘n direkte verband tussen ons verstaan van wie Jesus Christus is en ons verstaan van ons plek in die ekologie en ons verhouding met die natuur. ‘n Belangrike moment het vir Petrus, Jakobus en Johannes aangebreek in hulle verstaan van wie Jesus was toe Hy hulle saam met Hom bergop gevat het (Matt. […]

Beste vriende in Christus Indien u nog nie geregistreer het nie, word u vriendelik uitgenooi om deel te wees van die virtuele gesprek op Vrydag 5 Februarie 2021 van 10:00-12:00. Die geleentheid sal op die Zoom-platform plaasvind en is ‘n inisiatief van Getuienisaksie, Wes-Kaap en die Ruvuma Netwerk. Almal wat belangstel is welkom om deel […]

DIE KERKE IN SUID-AFRIKA, COVID-19 EN DIE TOEKOMS is ‘n elektroniese “praktiese werkboek” waarin gemeentes gehelp word om te besin oor kerkwees en die bediening in die voortgang en nadraai van die ontwrigting wat die pandemie veroorsaak het. Rondom ses aktuele temas wat oor ses weke behandel kan word, bied die werkboek RIGLYNE vir groepsgespreksgeleenthede, […]

Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr Eddie Orsmond van Wellington. (Klik HIER om dit af te laai.) Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wesenlike fasette van ‘n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG […]

Dit is Adventtyd. ‘n Tyd gevul met verwagting en afwagting. Ons wag op God wat kom. Ons wag vir die Skepper om ‘n skepsel te word. Ons wag vir God om op te daag in ‘n mens se lyf. Ons wag vir die Godmens. Dié mens wat kom getuig en wys dat God in dit […]

Stephen Pedro, bestuurder van Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis, laat weet: “Verlede week op Dinsdag 1 Desember, het van ons predikante in sinodale diens (PSD’s) via ‘n ZOOM-vergadering uitgereik na ons kerkleiers in twee van ons VGK-ringe in die Oos-Kaap, naamlik dié van Port Elizabeth en Uitenhage, wat swaar getref word deur die hernude verspreiding en […]

🤔 Wat is dit? Die 16de Oktober is Wêreld Voedsel Dag. Dit is ‘n jaarlikse inisiatief ingerig deur die Voedsel en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FOA). Hierdie aksie word in 150 lande gevier en poog om aandag te vestig op meer volhoubare landboupraktyke, sowel as die impak van voedseltekort in agtergeblewe gemeenskappe. Lees meer hieroor […]