Gemeentegetuienis

Die predikant met die masker op is ds Calvary van Mthatha en die ander een is ds Mountain van Canzibe.   Meer as 50% van ons VGK Streeksinode Kaapland-gemeentes moet sonder ‘n predikant funksioneer; iets wat vir die Sinode ‘n reuse-uitdaging is. Die gesamentlike VG- en NG Kerk-diensgroep, Getuienisaksie, het in die lig hiervan sedert […]

Ds Stephen Pedro, Predikant in Sinodale Diens (PSD) van die Taakspan Gemeentegetuienis was die afgelope naweek (14 tot 16 Februarie) op besoek aan die Ring van Graaff Reinet. Die besoek het ingesluit gesprekke met die twee voltydse leraars en ‘n werkswinkel met nege van die 13 ringsgemeentes. Hy vertel: “Die werkswinkel, wat deur ongeveer 80 […]

Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis ondersteun graag VGK Kaapland-gemeentes wat proponente wil beroep. Ongeveer 50 persent van dié gemeentes is sonder leraars (vakant) en dit is dus dringend-noodsaaklik dat gemeentes alle ondersteuning moontlik in hierdie verband moet kry. Ds Stephen Pedro, PSD Gemeentegetuienis, is onlangs deur die VGK Villiersdorp versoek om leiding te kom help gee […]

The past week, Rev. Stephen Pedro, Minister in Synodical Service for Congregational Witness and two of his Task Team members, Revds Danny Bock and Quentin Minnaar, had a follow up meeting with Sietske Renting and Rineke Van Ginkel, colleagues from the Protestant Church in the Netherlands (Kerk in Actie). They continued the discussion around a possible […]

Ds Christo Wooding skryf oa in sy jongste nuusbrief: “Middel Augustus was die ringskonferensie van die mannevereniging op Kokstad. Een van die temas op die konferensie het gehandel oor die veranderende rol van die man binne sy gesin, in die nuwe Suid-Afrika. Die tema is deur Ds.Bloro van Lusikisiki ingelei, en het `n lewendige gesprek […]

As jy vanaf 2 Julie by Stephen Pedro se kantoor inloer, sal jy deur sy vriendelike kantoorbestuurder, Louise Bruiners, verwelkom word.  Sy is die nuwe aanstelling in Dawn Erasmus se plek wat vroeër Johan Botha se sekretaresse was. Danksy haar jarelange ervaring van VGK-gemeentes se Jeugbediening en kategetiese Christelike opvoeding in die VGK Sinode Kaapland […]

Op Vrydag 18 Mei het Stephen Pedro, bestuurder van die Taakspan: Getuienis in en deur Gemeentes, Charmaine Stofberg,  bestuurshoof van CLF  (http://www.clf.co.za/) en Rineke van Ginkel , navorser by BNS (Beyers Naude Sentrum vir Publieke Teologie: https://bit.ly/2IykLBX)  saam besin oor hoe hulle mekaar as vennote kan ondersteun en bystaan in hul onderskeie take. Rineke van Ginkel het […]

  • 1
  • 2